ઘર / આ તારું શેરીઓમાં

આ તારું શેરીઓમાં

વિડિઓ જુઓ ઓનલાઇન યે તેરી ગલિયાં ઝી ટીવી સીરિયલ સંપૂર્ણ એપિસોડ્સ એચડી. ભારતીય ચેનલ ઝી ટીવી & Ozee ડ્રામા સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એચડી પૂર્ણ એપિસોડ્સ. યે તેરી ગલિયાં પ્રથમ એપિસોડ 25 જુલાઇથી શરૂ થાય છે 2018. યે તેરી ગલિયાં એર સમય 6:30 ઉત્તર મધ્યાહ્ન (IS) વાગ્યાની ભારતીય સમય સોમવારથી શુક્રવાર સુધી.
આ તારું શેરીઓમાં: Vrushika મહેતા, મનીષ Goplani

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019 મુખ્ય મથક એપિસોડ 124 ઝી ટીવી

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

વોચ ઑનલાઇન વિડિઓ યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019 મુખ્ય મથક એપિસોડ 124 ઝી ટીવી સંપૂર્ણ HD વિડિઓ એપિસોડમાં. ભારતીય ચેનલ Ozee સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એપિસોડ 124 ઝી ટીવી આજે એપિસોડ દ્વારા. જુઓ યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુ 2019 એપિસોડ ઓનલાઇન. યે તેરી ગલિયાં જાન્યુ 8 2019, યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019 ઝી ટીવી સીરિયલ નામ : યે ...

વધુ વાંચો »

યે તેરી ગલિયાં 7 જાન્યુઆરી 2019 મુખ્ય મથક એપિસોડ 122

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

Watch online video Yeh Teri Galiyan 7th January 2019 મુખ્ય મથક એપિસોડ 122 ઝી ટીવી સંપૂર્ણ HD વિડિઓ એપિસોડમાં. ભારતીય ચેનલ Ozee સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એપિસોડ 122 ઝી ટીવી આજે એપિસોડ દ્વારા. જુઓ યે તેરી ગલિયાં 7 જાન્યુ 2019 એપિસોડ ઓનલાઇન. Yeh Teri Galiyan 7th Jan 2019, યે તેરી ગલિયાં 7 જાન્યુઆરી 2019 ઝી ટીવી સીરિયલ નામ : યે ...

વધુ વાંચો »

યે તેરી ગલિયાં 3 જી જાન્યુઆરી 2019 મુખ્ય મથક એપિસોડ 119 ઝી ટીવી વિડિઓ જુઓ

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

Watch online video Yeh Teri Galiyan 3rd January 2019 મુખ્ય મથક એપિસોડ 119 ઝી ટીવી સંપૂર્ણ HD વિડિઓ એપિસોડમાં. ભારતીય ચેનલ Ozee સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એપિસોડ 118 ઝી ટીવી આજે એપિસોડ દ્વારા. જુઓ યે તેરી ગલિયાં 3 જાન્યુ 2019 એપિસોડ ઓનલાઇન. Yeh Teri Galiyan 3rd Jan 2019, યે તેરી ગલિયાં 3 જી જાન્યુઆરી 2019 ઝી ટીવી સીરિયલ નામ : યે ...

વધુ વાંચો »

યે તેરી ગલિયાં 2 જાન્યુઆરી 2019 મુખ્ય મથક એપિસોડ 117 ઝી ટીવી વિડિઓ જુઓ

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

Watch online video Yeh Teri Galiyan 2nd January 2019 મુખ્ય મથક એપિસોડ 117 ઝી ટીવી સંપૂર્ણ HD વિડિઓ એપિસોડમાં. ભારતીય ચેનલ Ozee સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એપિસોડ 117 ઝી ટીવી આજે એપિસોડ દ્વારા. જુઓ યે તેરી ગલિયાં 2 જાન્યુ 2019 એપિસોડ ઓનલાઇન. યે તેરી ગલિયાં 2 જાન્યુ 2019, યે તેરી ગલિયાં 2 જાન્યુઆરી 2019 ઝી ટીવી સીરિયલ નામ : યે ...

વધુ વાંચો »

યે તેરી ગલિયાં 1 લી જાન્યુઆરી 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 116 ઝી ટીવી વિડિઓ જુઓ

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

Watch online video Yeh Teri Galiyan 1st January 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 116 ઝી ટીવી સંપૂર્ણ HD વિડિઓ એપિસોડમાં. ભારતીય ચેનલ Ozee સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એપિસોડ 116 ઝી ટીવી આજે એપિસોડ દ્વારા. જુઓ યે તેરી ગલિયાં 1 જાન્યુ 2018 એપિસોડ ઓનલાઇન. Yeh Teri Galiyan 1st Jan 2018, યે તેરી ગલિયાં 1 લી જાન્યુઆરી 2018 ઝી ટીવી સીરિયલ નામ : યે ...

વધુ વાંચો »

યે તેરી ગલિયાં 31 ડિસેમ્બર 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 116 ઝી ટીવી વિડિઓ જુઓ

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

Watch online video Yeh Teri Galiyan 31st December 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 116 ઝી ટીવી સંપૂર્ણ HD વિડિઓ એપિસોડમાં. ભારતીય ચેનલ Ozee સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એપિસોડ 116 ઝી ટીવી આજે એપિસોડ દ્વારા. જુઓ યે તેરી ગલિયાં 31 ડિસે 2018 એપિસોડ ઓનલાઇન. Yeh Teri Galiyan 28th Dec 2018, યે તેરી ગલિયાં 31 ડિસેમ્બર 2018 ઝી ટીવી સીરિયલ નામ : યે ...

વધુ વાંચો »

યે તેરી ગલિયાં 28 ડિસેમ્બર 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 114 ઝી ટીવી વિડિઓ જુઓ

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

Watch online video Yeh Teri Galiyan 28th December 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 114 ઝી ટીવી સંપૂર્ણ HD વિડિઓ એપિસોડમાં. ભારતીય ચેનલ Ozee સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એપિસોડ 114 ઝી ટીવી આજે એપિસોડ દ્વારા. જુઓ યે તેરી ગલિયાં 28 ડિસે 2018 એપિસોડ ઓનલાઇન. Yeh Teri Galiyan 28th Dec 2018, યે તેરી ગલિયાં 28 ડિસેમ્બર 2018 ઝી ટીવી સીરિયલ નામ : યે ...

વધુ વાંચો »

યે તેરી ગલિયાં 27 ડિસેમ્બર 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 113 ઝી ટીવી વિડિઓ જુઓ

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

Watch online video Yeh Teri Galiyan 27th December 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 113 ઝી ટીવી સંપૂર્ણ HD વિડિઓ એપિસોડમાં. ભારતીય ચેનલ Ozee સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એપિસોડ 113 ઝી ટીવી આજે એપિસોડ દ્વારા. જુઓ યે તેરી ગલિયાં 27 ડિસે 2018 એપિસોડ ઓનલાઇન. યે તેરી ગલિયાં ડિસે 27 2018, યે તેરી ગલિયાં 27 ડિસેમ્બર 2018 ઝી ટીવી સીરિયલ નામ : યે ...

વધુ વાંચો »

યે તેરી ગલિયાં 26 ડિસેમ્બર 2018 એપિસોડ 112

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

વોચ ઓનલાઇન યે તેરી ગલિયાં 25 ડિસેમ્બર 2018 સંપૂર્ણ એપિસોડ 112 વિડિઓ સીરીયલ ઝી ટીવી દ્વારા, Indian Drama Serial Yeh Teri Galiyan Complete Show Full Episodes in Hd, જુઓ યે તેરી ગલિયાં 26 ડિસેમ્બર 2018 ઑનલાઇન. પ્રસારણ તારીખ : 26મી ડિસેમ્બર 2018 દ્વારા વિતરિત : Zee Tv And Zee5 Video Source : માનક વિડિઓ લાઈસન્સ

વધુ વાંચો »

યે તેરી ગલિયાં 19 ડિસેમ્બર 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 106 ઝી ટીવી વિડિઓ જુઓ

યે તેરી ગલિયાં 8 જાન્યુઆરી 2019

જુઓ ઑનલાઇન વિડિઓ યે તેરી ગલિયાં 19 ડિસેમ્બર 2018 મુખ્ય મથક એપિસોડ 106 ઝી ટીવી સંપૂર્ણ HD વિડિઓ એપિસોડમાં. ભારતીય ચેનલ Ozee સીરીયલ યે તેરી ગલિયાં એપિસોડ 106 ઝી ટીવી આજે એપિસોડ દ્વારા. જુઓ યે તેરી ગલિયાં 19 ડિસે 2018 એપિસોડ ઓનલાઇન. Yeh Teri Galiyan 19th Dec 2018, યે તેરી ગલિયાં 19 ડિસેમ્બર 2018 ઝી ટીવી સીરિયલ નામ : યે ...

વધુ વાંચો »